Wat als ik niet tevreden ben over het advies van de bedrijfsarts?

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het gegeven advies van de bedrijfsarts, dan kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen.

Ook moet iedere bedrijfsarts een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst.