Situaties wanneer een second opinion kan worden aangevraagd

De second opinion is voor die situaties waarin de werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts.

Een werknemer kan een second opinion aanvragen wanneer hij twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over gezondheidskundige vraagstukken in verband met de arbeid. Alleen de werknemer kan een second opinion aanvragen. Het aanvragen van een second opinion moet altijd in overleg met de eerste bedrijfsarts plaatsvinden.

De eerste bedrijfsarts moet het verzoek tot een second opinion accepteren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De bedrijfsarts moet deze argumenten dan schriftelijk aan de werknemer kenbaar maken.

Voorbeelden van situaties waarin de werknemer een second opinion kan aanvragen:

  • De werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over welke werkzaamheden hij tijdens zijn verzuim nog kan verrichten;
  • De werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over de vraag of er sprake kan zijn van een beroepsziekte.


Waar is de second opinion niet voor bedoeld?

De bedrijfsarts hoeft niet mee te werken aan een verzoek voor een second opinion wanneer hij daarvoor zwaarwegende argumenten heeft. Concrete voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

  • Er is sprake van een conflict tussen de werkgever en de werknemer, en de second opinion wordt daarin als instrument ingezet.
  • Er wordt oneigenlijk of herhaald onnodig gebruik gemaakt van de second opinion. Voorbeelden van dergelijke situaties kunnen zijn:
    • een gewenst antwoord zoeken of meerdere malen verzoeken om een second opinion voor dezelfde vraag;
    • er is sprake van een ongespecificeerde vraag, zonder dat deze door de werknemer wordt toegelicht.
  • Er is sprake van een (aanloop naar een) juridische procedure waar een oordeel voor nodig is met een juridische status, bijvoorbeeld wanneer een loonvordering wordt ingesteld. Dan is een deskundigenoordeel door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige bij het UWV het juiste instrument.
  • De vraag waarover een second opinion wordt aangevraagd valt buiten het terrein van de arbeidsgezondheidskunde, zoals vragen over de re-integratie van de werknemer. Hiervoor is het deskundigenoordeel door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige bij het UWV het juiste instrument.

Mocht de bedrijfsarts zwaarwegende argumenten hebben om niet mee te werken aan een verzoek om een second opinion, dan moet hij deze schriftelijk aangeven aan de werknemer.