Second opinion vastgelegd in basiscontract

De werknemer mag de bedrijfsarts vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts indien hij twijfelt aan de juistheid van het door de eerste bedrijfsarts gegeven advies.

Alle werknemers kunnen een second opinion aanvragen. In het basiscontract tussen de werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts is vastgelegd welke andere arbodienst(en) of bedrijfsarts(en) kan/kunnen worden geraadpleegd voor het uitvoeren van een second opinion. De second opinion bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst dan waar de eerste bedrijfsarts werkt. Het basiscontract is voor alle werkgevers verplicht.

Doel second opinion

De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid van een advies. De second opinion maakt het handelen van de bedrijfsarts transparant en toetsbaar. Met de mogelijkheid van een second opinion in de bedrijfsgezondheidzorg wordt aangesloten bij de reguliere gezondheidszorg waar de mogelijkheid van een second opinion al gewoon is.