Privacy second opinion

Bij het aanvragen van een second opinion moeten te allen tijde de regels omtrent privacy en gegevensbescherming in acht worden genomen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat de bedrijfsarts alleen met toestemming van de werknemer gegevens kan doorgeven aan de second opinion bedrijfsarts. De werknemer hoeft de werkgever niet in te lichten over de aanleiding van de second opinion.

De vertrouwelijkheid geldt ook voor de facturatie van de kosten voor een second opinion. Zo mogen er op de factuur die de werkgever van de bedrijfsarts of arbodienst ontvangt, geen persoonsgegevens vermeld zijn van de werknemer die een second opinion heeft aangevraagd.