Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion start in januari

In januari 2018 lanceren NVAB, OVAL, KoM en ZFB de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO). Met deze landelijke pool is één centraal punt ingericht voor het uitvoeren van second opinions voor werknemers van organisaties die klant zijn bij een van de deelnemende arbodiensten of bedrijfsartsen.

Leden van OVAL, KoM en ZFB kunnen zich aansluiten bij de pool. De NVAB is als ondersteunende organisatie betrokken. De 'second opinion bedrijfsartsen' van de LPBSO voldoen aan een daartoe opgesteld profiel. Daarnaast wordt bij het samenstellen van de pool rekening gehouden met regionale spreiding, branche-ervaring en vakinhoudelijke specialisaties.

In 2020 wordt de vernieuwde Arbowet geëvalueerd, inclusief de second opinion. Op basis van gegevens die door de LPBSO zijn verzameld wil de sector op dat moment kunnen laten zien wat de waarde van de second opinion is.

Bron: NVAB