Meer informatie over de second opinion

Handige links naar meer informatie over de second opinion:

Second opinion aanvragen

  • Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (LPBSO) - De landelijke pool bedrijfsartsen second opinion voert kwalitatieve en onafhankelijke second opinions uit voor werknemers die via hun werkgever zijn aangesloten bij een arbodienst of bedrijfsarts die lid is van OVAL, KoM en ZFB. Op de website van de LPBSO is onder andere een beslishulp te vinden, en de processtappen voor de werknemer en de bedrijfsarts.
  • Landelijke Second Opinion Poli - De Landelijke Second Opinion Poli is een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde onafhankelijke en onpartijdige bedrijfsartsen beschikbaar voor werkgevers, werknemers en ondernemingsraden waarmee snel, deskundig en betrouwbaar een second opinion uit kan worden gevoerd.