Wie kan ondersteunen bij het opstellen van een RI&E?

Werkgevers kunnen zich bij het doorlopen van het stappenplan van de RI&E laten bijstaan door deskundige medewerkers, waaronder de daarvoor aangestelde preventiemedewerker in het bedrijf. Als u als werkgever een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebt, kunt u hen ook vragen om u hierbij te adviseren, want zij hebben uiteindelijk ook instemmingrecht op de RI&E. Daarnaast kunt u natuurlijk ook gebruikmaken van (aanvullend) advies van een arbodeskundige of uw arbodienst.