Wie is er verantwoordelijk voor een RI&E?

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en actueel houden van de RI&E. Als werkgever doorloopt u het stappenplan en de resultaten hiervan legt u schriftelijk vast. Werkgevers dienen te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor iedereen die voor het bedrijf werkzaamheden verricht. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan uitzendkrachten en flexwerkers.