Wat is het risico van personeel detacheren bij een bedrijf dat geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) heeft?

Een bedrijf dat geen risico-Inventarisatie en -evaluatie heeft, onttrekt zich aan een wettelijke verplichting en is in overtreding.

De wet schrijft voor dat Arbozorg altijd gewaarborgd moet zijn. Daar moet de werkgever – ook van een bedrijf dat mensen uitzendt of detacheert – op toezien. In uitzonderlijke gevallen kan die verantwoordelijkheid bij een andere partij worden gelegd. Het detacheerbureau kan om een RI&E vragen voor het werk dat de uitzendkracht of gedetacheerde werknemer gaat doen. Ook kan het bureau zelf een RI&E laten uitvoeren voor de betreffende werkplekken. Is dat allemaal niet mogelijk, dan is het raadzaam geen overeenkomst aan te gaan.