Is een RI&E verplicht?

Ja, iedere werkgever moet een RI&E hebben. Het niet hebben van een RI&E is direct beboetbaar.