Eerste 'Week van de RI&E' van 15-19 juni 2015

Van 15-19 juni 2015 organiseert Steunpunt RI&E de eerste ‘Week van de RI&E’ met als thema ‘Bewust ondernemen’. Deze week organiseren branches, adviseurs, opleiders en andere intermediairs door het hele land activiteiten die gerelateerd zijn aan de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De krachten worden gebundeld om ondernemers bewust aan de slag te laten gaan met de risico’s op het gebied van veilig en gezond werken.

Bewust ondernemen
Bij bedrijfsrisico’s denken ondernemers al snel aan financiële risico’s, terwijl een veilige en gezonde werkplek van belang is voor bescherming van werknemers én materieel. Bovendien levert een veilige en gezonde werkplek voordelen: bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers (=productie), een betere positie op de arbeidsmarkt en blijken ook andere processen vaak beter op de rit te hebben.

De feiten op een rijtje:
•    Ongeveer 50% van de bedrijven in Nederland heeft een RI&E. Bij bedrijven t/m 25 medewerkers is dit ca. 44%, bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers is dit ca. 90% (bron: InspectieSZW – Monitor Arbo in Bedrijf 2014).
•    De blootstelling aan risico’s als fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting en blootstelling aan stoffen, lawaai en gevaarlijk werk zijn de afgelopen 6 jaar niet gedaald (Arbobalans 2014).
•    Het werkgerelateerde verzuim kostte bedrijven in 2012 ongeveer 5 miljard Euro. (Arbobalans 2014).
•    De geschatte kosten van aan beroepsziekten toe te schrijven verzuimdagen bedragen in totaal circa 1,2 miljard Euro per jaar (Arbobalans 2014).

Activiteitenagenda
Via www.weekvanderie.nl is de online activiteitenkalender beschikbaar, die in de komende weken verder wordt gevuld. Intermediairs kunnen zich gratis aanmelden met hun activiteiten. In het overzicht met supporters staan de deelnemende partijen. Ook dit zal nog verder worden uitgebreid.

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met MKB Nederland en de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E.

Bron: Steunpunt RI&E