Richtlijnen en voorschriften

Voor specifieke blootstellingssituaties aan biologische agentia zijn door deskundigen en beroepsorganisaties richtlijnen opgesteld voor beoefenaars van bepaalde beroepen.

Richtlijnen en voorschriften

Hoewel deze richtlijnen geen wetgeving zijn, zijn ze niet vrijblijvend. De beroepsorganisaties hebben hierin de stand van zaken van wetenschappelijke inzichten verwerkt. Dat is richtinggevend bij interpretatie van de wet of van verplichtingen van de beroepsbeoefenaren.

Landelijke Richtlijn Prikaccidenten

  • Deze richtlijn beschrijft het uit te voeren beleid na prik-, bijt-, snij- en spataccidenten met bloed en andere lichaamsvloeistoffen.

Hygiënerichtlijnen voor Cosmetische tatoeage en Permanent make-up

  • Deze richtlijn beschrijft op welke wijze volgens de huidige inzichten infecties voorkomen kunnen worden.

Richtlijn Gezondheidsrisico's in een basisschool en buitenschoolse opvang

LCI-richtlijnen infectieziektebestrijding

  • De Richtlijnen Infectieziektebestrijding van het LCI, het Landelijk Coördinatiecentrum Infectieziektenbestrijding, zijn bedoeld als ondersteuning voor de dagelijkse GGD-praktijk. Ze bevatten een zeer uitbreide hoeveelheid informatie voor de professional die te maken heeft met infectieziekten.

Arbocatalogi

Meerdere branches hebben voorschriften over biologische agentia opgenomen in hun arbocatalogi. Daarmee onderkennen die branches dat mogelijke blootstelling aan biologische agentia horen tot de risico's van de werknemers binnen die branche.

De voorschriften in de arbocatalogi zijn specifiek gericht op de betreffende branche. Werkgevers en werknemers krijgen de op hen gerichte, praktische informatie bij het opzetten en onderhouden van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. De voorschriften zijn niet vrijblijvend. De Inspectiedienst SZW zal bij inspectie in een sector de regels zoals beschreven in de arbocatologus als referentiekader gebruiken.

Voorbeelden van arbocatalogi van enkele branches zijn: