Waar zijn de rechten en plichten van zieke werknemers vastgelegd?

De rechten en plichten van de werkgever en van zieke werknemers liggen vast in de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

De Wvp is een verzameling van wijzigingen in bestaande sociale zekerheidswetten. De belangrijkste regeling van de Wvp voor de werkgever is de 'regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar'.

Meer informatie: zieke werknemer