VIB-check: nu ook in Engels beschikbaar

Werkt u met gevaarlijke stoffen? Dan is het veiligheidsinformatieblad (VIB), dat u van uw leverancier krijgt, onmisbaar. Het bevat alle eigenschappen van het product. Van de gevaren en de chemische samenstelling tot informatie over beschermingsmiddelen, veilig gebruik, transport en afvoer. Goed nieuws: de VIB-check.nl is nu ook in het Engels beschikbaar.

Het is belangrijk én wettelijk verplicht dat een leverancier het VIB goed invult. Als er informatie niet klopt of ontbreekt, kan dat gevaar opleveren voor medewerkers. Met de VIB-check - een initiatief van de Inspectie SZW en de Inspectie Leefomgeving en Transport - kan gecontroleerd worden of een VIB voldoet aan de belangrijkste eisen uit de Europese verordeningen REACH en CLP die te maken hebben met gezond en veilig werken.

Doe hier zelf de VIB-check of bekijk de Engelse versie.