Welke verplichtingen heb ik als werknemer bij mijn re-integratie?

De zieke werknemer moet volledig meewerken aan zijn re-integratie.

Zijn belangrijkste verplichtingen:

  • De werknemer doet er alles aan om herstel te bevorderen en denkt mee met de bedrijfsarts en arbodienst.
  • De werknemer houdt zich aan de afspraken die gemaakt zijn in het Plan van Aanpak.
  • De werknemer is beschikbaar voor controle bij hem thuis.
  • De werknemer moet passende arbeid aanvaarden.
  • De werknemer moet een opleiding volgen als de werkgever dat nodig acht in belang van de re-integratie.
  • De werknemer heeft een actieve rol in het meedenken welk werk wel passend is voor hem en maakt dit kenbaar in de voortgangsgesprekken met werkgever of leidinggevende (minimaal eens in de zes weken).

Meer informatie: re-integratie-inspanning