Terugkijken: webinar over samenwerking tussen preventiemedewerker en bedrijfsarts

Op dinsdag 3 oktober organiseerde TNO een webinar over de samenwerking tussen de preventiemedewerker en de bedrijfsarts. Tijdens dit webinar werd ingegaan op de wijzigingen in de Arbowet op dit vlak, de toegevoegde waarde van deze samenwerking en hoe je tot een goede samenwerking komt. Een bedrijfsarts en preventiemedewerker gaven concrete tips over hoe je de samenwerking in de praktijk vorm kunt geven. Het webinar is terug te kijken via het YouTube-kanaal van InPreventie.

In de nieuwe Arbowet (sinds 1 juli 2017) is er expliciet aandacht voor de samenwerking tussen de preventiemedewerker en de bedrijfsarts. Via het basiscontract moet worden geregeld hoe de bedrijfsarts en preventiemedewerker (en de OR) onderling overleg hebben. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Welke onderwerpen kunnen er besproken worden, en welke niet? En op welke manier kan de bedrijfsarts de preventiemedewerker ondersteunen en andersom?.

Het webinar, dat deel uitmaakt van het TNO project ‘Versterken Impact Preventiemedewerker’, is in de eerste plaats bedoeld voor preventiemedewerkers. Daarnaast kan het webinar interessant zijn voor bedrijfsartsen, werkgevers, OR-leden en HR-medewerkers.

Kijk het webinar terug via het YouTube-kanaal van InPreventie.