Benoeming van de preventiemedewerker

  • Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Dit mag niet iemand zijn van buiten het bedrijf. Behalve als er geen mogelijkheden zijn om dit binnen de organisatie te organiseren.
  • Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, mag de werkgever zelf de preventiemedewerker zijn.
  • De ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet instemmen met de benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker. Dit geldt ook bij bedrijven waar de werkgever de preventiemedewerker is.

Toegankelijk voor werknemers

Bij het aanstellen van de preventiemedewerker is het volgende van belang. De preventiemedewerker is een veilig, benaderbaar en toegankelijk aanspreekpunt voor werknemers. Ook beschikt de preventiemedewerker over voldoende deskundigheid, ervaring en tijd om de preventietaken goed te kunnen uitvoeren. In de RI&E moet worden aangegeven hoe werknemers in contact kunnen komen met de preventiemedewerker.