Keuze van de preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één (1) werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Dit mag niet iemand zijn van buiten het bedrijf. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, mag de directeur ook zelf de preventiemedewerker zijn.

De ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet instemmen met de persoon en de positie van de preventiemedewerker binnen de organisatie. Dit geldt ook bij bedrijven waar de directeur de preventiemedewerker is.

Toegankelijk voor werknemers

Het is belangrijk dat de preventiemedewerker een veilig, benaderbaar en toegankelijk aanspreekpunt is voor werknemers. In de RI&E moet worden aangegeven hoe werknemers in contact kunnen komen met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid van de preventiemedewerker geregeld is.

Tijd en deskundigheid

De preventiemedewerker moet over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken om de preventietaken goed te kunnen uitvoeren. De preventiemedewerker moet daarnaast voldoende tijd krijgen om zijn taken uit te kunnen voeren.

Taken van de preventiemedewerker

De precieze inhoud van de taken van de preventiemedewerker is afhankelijk van onder andere de grootte en structuur van het bedrijf. Bekijk voor het verkrijgen van een indicatie van het profiel van de preventiemedewerker de tool van inPreventie.