Overige

Er zijn ook goede voorbeelden van de aanpak van werknemersveiligheid die niet specifiek gebonden zijn aan een branche of bedrijf. Kennisdeling over arbeidsveiligheid kan leiden tot minder ongelukken en een verhoogde productiviteit.

Overige

Zo lezen we in het eerste voorbeeld over een gezamenlijk aanpak op een bedrijventerrein.  Communicatie over arbeidsveiligheid binnen een afvalverwerkingsbedrijf is ook een goed voorbeeld van kennisdeling. Evenals de bedrijfsbezoeken in de metaalbescherming, de incentives op een luchthaven en andere cases waarover hieronder meer te lezen valt.