Logistiek

Dagelijks worden er zo'n 2000 tot 3000 ton vrachtstukken verwerkt. Tijdsdruk leidt vaak tot onoplettendheid met ongevallen als gevolg. In dit verbetertraject speelt het (midden-)management een belangrijke rol.

Bewustwording van risico's en elkaar aanspreken op onveilig gedrag staan centraal binnen deze goede prakijk. Communicatie tussen medewerkers en management speelt een belangrijke rol binnen dit traject.

Logistiek