Land- en tuinbouw

De brancheorganisatie voor de glastuinbouw onderzocht het aantal, de aard van én de gevolgen van ongevallen in glastuinbouwbedrijven. Vervolgens werden workshops ingezet om tot oplossingen te komen. De brancheorganisatie voor landbouw maakt een veiligheidskrant voor het hele gezin, omdat in bedrijven uit deze branche vaak alle gezinsleden betrokken zijn bij de veiligheid. Hieraan gekoppeld worden themabijeenkomsten georganiseerd over veiligheid.

Land- en tuinbouw