Praktijkvoorbeelden veilig werken

Het ministerie van SZW voert in samenwerking met bedrijven, branches en bedrijventerreinen, twintig zogenaamde veiligheidsverbetertrajecten uit in verschillende sectoren. Per branche is een aantal goede voorbeelden te vinden van situaties waarbij de arbeidsveiligheid is toegenomen door getroffen maatregelen. Het doel bij deze trajecten is om het aantal ongevallen met tenminste 10% te verminderen door het versterken van de veiligheidscultuur. De voorbeelden zijn gerangschikt naar branche.

Algemene inleiding PBM