Posttraumatische stress-stoornis

Schokkende gebeurtenissen op het werk die niet goed verwerkt zijn, kunnen leiden tot een posttraumatische stress-stoornis.

Posttraumatische stress-stoornis

Onverwerkt trauma

Een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) kan ontstaan wanneer een traumatische gebeurtenis niet goed wordt verwerkt. De klachten zijn een combinatie van lichamelijke en psychische verschijnselen. Deze verschijnselen zijn in wezen een normale reactie als gevolg van ernstige stressgebonden situaties. Er is sprake van beroepsgebonden PTSS als de schokkende gebeurtenis tijdens het werk heeft plaatsgevonden.

PTSS is doorgaans het gevolg van het meemaken of toeschouwer zijn van een schokkende gebeurtenis. Bijvoorbeeld getuige zijn van een zelfmoord (voor de trein springen), ernstige ongelukken, aanranding, verkrachting of berovingen met geweld.

Of zich PTSS ontwikkelt, hangt onder meer af van de betekenis van het trauma voor het individu, al dan niet ervaren steun uit de omgeving en de vaardigheden om met ernstige gebeurtenissen om te gaan (coping).

Verschijnselen

Typische verschijnselen bij PTSS:

  • herbeleving van de gebeurtenis;
  • vermijden van herinneringen of emotionele uitschakeling hiervan;
  • depressie;
  • ernstige prikkelbaarheid met slaapstoornissen;
  • extreme spanning als gevolg van bepaalde prikkels; en
  • heftige schrikreacties.

De diagnose PTSS wordt altijd door een arts of andere deskundige op het terrein van psychische klachten gesteld.