Plan van Aanpak RI&E

Elke werkgever moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) doen. Aan de hand daarvan moet een Plan van Aanpak worden gemaakt. Hierin staat wat het bedrijf gaat doen om de risico’s tegen te gaan of te beperken.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een verplicht onderdeel van de Arbowet. Het beschrijft de risico’s in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers. Door de arbeidsrisico’s te inventariseren krijgt een werkgever snel inzicht in de situatie en kan hij zien waar verbeteringen in de onderneming nodig zijn.

Plan van Aanpak

Als de RI&E in kaart is gebracht, wordt vervolgens een Plan van Aanpak gemaakt. In het Plan van Aanpak is beschreven welke maatregelen genomen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Tevens staat in het Plan van Aanpak binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden.

Het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. De Inspectie SZW zal naar het Plan van Aanpak vragen wanneer zij langskomen.

Prioriteiten

Vaak is het niet mogelijk om alle risico's tegelijk aan te pakken. Het is daarom verstandig een afspraak te maken met de arbodienst. Zij kunnen vertellen welke maatregelen de meeste prioriteit hebben en welke het meeste effect zullen sorteren. Als een bedrijf (of een ondernemingsraad) zelf wil beoordelen welke maatregel het belangrijkst is, vormen de volgende vragen een goed uitgangspunt:

  • Hoe ernstig is het risico?
  • Helpt de maatregel het risico te verminderen?
  • Hoeveel werknemers lopen kans op schade?
  • Hoe belangrijk vinden de werknemers de maatregel?
  • Is de maatregel praktisch uitvoerbaar?
  • Hoeveel kost de maatregel?
  • Hoeveel effect heeft de maatregel?

Overige aandachtspunten

Het is verstandig om werknemers te vragen welke maatregelen zij het belangrijkst vinden. Zo worden zij betrokken bij de ontwikkeling van bedrijfsveiligheid. Werknemers zullen in dat geval eerder geneigd zijn mee te werken aan de uitvoering van het Plan van Aanpak.

Een werkgever mag het Plan van Aanpak zelf opstellen. Het is wel verstandig om een kopie naar de arbodienst of externe arbodeskundige te sturen.

Plan van Aanpak bij re-integratie

Als een werknemer langdurig ziek is, moet er voor hem ook een Plan van Aanpak gemaakt worden voor zijn re-integratie. Dit is een ander Plan van Aanpak dan hierboven staat. Het Plan van Aanpak bij langdurige ziekte wordt besproken in het dossier re-integratie inspanning.

10 tips om de RI&E en arbocatalogus op elkaar aan te laten sluiten

Hoe zorg je ervoor dat de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) optimaal op elkaar aansluiten? En hoe motiveer en stimuleer je gebruikers? Steunpunt RI&E geeft 10 tips uit de praktijk, samengesteld uit ervaringen van 10 brancheorganisaties.