PIMEX (Picture Mix Exposure)

PIMEX staat voor Picture Mix Exposure. Het is een methode om met een videocamera en een direct metend meetapparaat tegelijkertijd in één computerscherm de opgenomen filmbeelden van de werksituatie en de daarbij optredende blootstelling te tonen.

Door de werksituatie en de meetwaarden gelijktijdig te laten zien, is direct duidelijk wat er gebeurt met de blootstelling. Door aansluitend de werkmethode te veranderen door andere stoffen te gebruiken of door persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken kan met de PIMEX-methode de wijziging in blootstelling visueel gemaakt worden.

PIMEX kan een handig hulpmiddel zijn voor verbetering van de bewustwording van de risico’s op blootstelling die zich bij werkprocessen of handelingen voor kunnen doen. Het is dus goed toepasbaar als instrument bij voorlichting en instructie aan werknemers. Ook kunnen PIMEX-beelden die men in het eigen bedrijf laat maken helder maken of maatregelen die genomen zijn om de blootstelling aan stoffen te beheersen, effect hebben.

De methode is bruikbaar bij het werken met gevaarlijke stoffen maar kan ook worden gebruikt in situaties met lawaai, straling, ergonomische belasting en trilling. De enige voorwaarde is dat gebruik gemaakt kan worden van een meetapparaat dat directe meetwaarden levert, die in de software verwerkt kunnen worden.

Kijk voor meer informatie over werken met gevaarlijke stoffen op de website van Inspectiefocus.