Handige tools

Er zijn diverse hulpmiddelen en instrumenten die kunnen worden gebruikt om iets te doen tegen pesten op het werk.

Tools voor leidinggevenden

Tools voor medewerkers

  • Om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken in teams heeft het ministerie van SZW een spel ontwikkeld: KoersKaart ‘Moet toch kunnen’ (digitaal en zelfprintversie) . Tijdens dit spel van twee uur gaan teamleden aan de hand van prikkelende vragen met elkaar in gesprek over (on)gewenst gedrag.
  • Roadmap Aanpak Pesten voor ondernemingsraden met drie routes om pesten op het werk aan te pakken.

Tools voor werkgevers

  • Zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag om naar de eigen organisatie te kijken zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat doet. Werkgevers kunnen zo makkelijk zelf controleren of zij aan de regels voldoen.
  • Handreiking psychosociale arbeidsbelasting: een handreiking voor sectoren en bedrijven met oplossingen om PSA te voorkomen of te verminderen.
  • Download de campagneposters 'Moet Toch Kunnen' om ongewenst gedrag bespreekbaar maken.