Vormen van pesten op het werk

Meer dan een half miljoen mensen zeggen wel eens gepest te worden op het werk (blijkt uit cijfers van TNO), waarvan honderdduizend zelfs op structurele basis. Het gaat dan om minimaal een keer per week, gedurende zeker een halfjaar. Behoorlijk ingrijpend dus.
 

Voorbeelden van pestgedrag op de werkvloer:

 • grapjes maken ten koste van een ander;
 • vervelende opmerkingen of belachelijk maken;
 • beledigen, of schelden of vloeken;
 • openlijk terechtwijzen;
 • negeren of sociaal isoleren/buitensluiten;
 • zinloze taken moeten uitvoeren;
 • imiteren;
 • gebaren maken;
 • roddelen;
 • kritiek uiten op iemands persoonlijke leven;
 • opzettelijk verkeerde beoordeling;
 • beschadigen van eigendommen;
 • intimidatie of fysieke agressie.

Vaak gaat het overigens om een combinatie van deze vormen.

Pesten is iets anders dan een eenmalig incident of een conflict, hoewel een conflict met een collega of leidinggevende wel aanleiding kan zijn tot pestgedrag. Meningsverschillen, beroepsgeschillen of machtsstrijden die niet worden beslecht, werken het proces van pesten in de hand.