Nieuwsbrieven

De Directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verspreidt regelmatig een digitale nieuwsbrief over ontwikkelingen op het gebied van certificatie en persoonsregistratie op grond van de Arbowet en conformiteitsbeoordelingen op grond van de Warenwet.

Nieuwsbrieven:

Via nieuwsbriefcertificatie@minszw.nl kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.