Parttime werknemers

Parttime werknemers hebben dezelfde rechten en plichten als fulltime werknemers. Het is echter verstandig regelmatig extra aandacht te besteden aan parttimers binnen een bedrijf. In de praktijk blijkt dat het voor hen lastiger is op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen over arbeidsomstandigheden (regelgeving).

Het aantal parttimers is de laatste jaren flink toegenomen. In de EU werkt meer dan een kwart van de werknemers parttime. In Nederland ligt dat percentage op ongeveer een derde.

Meer aandacht van de werkgevers voor carrièreperspectieven en werkomstandigheden van deze groep werknemers kan dus lonend zijn.

Arbobeleid

Parttimers zijn vanzelfsprekend minder vaak op dezelfde werkplek aanwezig. Daarom blijken zij vaak slechter geïnformeerd over de gang van zaken binnen het bedrijf dan hun fulltime-collega’s. Ook volgen zij minder vaak bedrijfscursussen. De kans bestaat dus dat zij over onvoldoende kennis over veilig werken beschikken. Het is dus belangrijk bij het arbobeleid expliciet rekening te houden met deze groep medewerkers. Bijvoorbeeld door cursussen en informatiebijeenkomsten zodanig te organiseren dat iedereen deze kan bijwonen.