Overspannenheid en burn-out

Te veel stress op het werk kan leiden tot overspannenheid en burn-out. Het zijn de meest voorkomende beroepsziekten.

Overspannenheid

Overspannenheid

Overspannenheid impliceert dat er geen energiereserve meer aanwezig is. Overspannen mensen zijn vaak chronisch moe, gespannen, prikkelbaar, emotioneel labiel, hebben concentratieproblemen en slapen soms slecht. Het is het gevolg van een verstoord evenwicht tussen zaken die stress opleveren en het vermogen deze stress te verwerken.

Burn-out

Burn-out wordt veroorzaakt door een zeer langdurige (soms wel jarenlange) blootstelling aan te hoge werkstressoren, wat uiteindelijk een kloof veroorzaakt in de taakopdracht, de werkmotivatie en de arbeidssatisfactie. Burn-out en overspannenheid staan bovenaan in de lijst van beroepsziekten: het betreft 81% van de gerapporteerde psychische aandoeningen.

Oorzaken

Werkgebonden risico’s die overspannenheid en burn-out kunnen veroorzaken zijn onder meer: