Gebruik nuttige hulpmiddelen voor een veilige en gezonde werkplek voor alle leeftijden

Het Europees Agentschap voor gezond en veilig werken, de EU-OSHA (Occupational Safety and Health Administration), heeft als doel Europese werkplekken veiliger, gezonder en productiever te maken. Om werkgevers in dit proces te ondersteunen, ontwikkelen zij onder andere campagnes en bijbehorende materialen.

Zo heeft de EU-OSHA verschillende casestudies verzameld die enkele praktische manieren beschrijven waarop de uitdagingen van een vergrijzende beroepsbevolking met succes zijn aangepakt. In de interactieve e-gids van de EU- OSHA worden praktische methoden verkend om leeftijdsgebonden risico’s op een gebruiksvriendelijke manier aan te pakken.

De Napo-films, waarin verschillende aspecten van veiligheid en gezondheid op het werk in de context van een vergrijzende beroepsbevolking aan bod komen, laten zien hoe een werknemer daarmee te maken kan krijgen en erop kan reageren.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid werk heeft ook een campagnetoolkit ontwikkeld met een stap-voor-stap handleiding hoe effectieve veiligheids- en reclamecampagnes te plannen en uit te voeren zijn, ongeacht de grootte van de organisatie .

Voelt u zich geïnspireerd? Wilt u de boodschap luid en duidelijk overbrengen? Of bent u alleen maar op zoek naar meer informatie? Hier vindt u alles wat u nodig heeft om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de campagne voor een gezonde werkplek 2016-2017.

Bron: OSHA