TNO ontwikkelt handvatten voor samenwerking OR en preventiemedewerkers

De rol van de OR en de preventiemedewerker wordt groter. Het wetsvoorstel voor de wijziging van de Arbowet, waar de Tweede Kamer in september mee heeft ingestemd, laat dit onder andere zien. Hier moet in de praktijk ook goede invulling aan worden gegeven. Daarom heeft TNO concrete handvatten ontwikkeld om preventiemedewerkers en ondernemingsraden bewust te maken van hun rollen en succesvol te laten optrekken voor een veilige en gezonde werkplek.

Voor OR

De preventiemedewerker vormt als interne deskundige een belangrijke schakel in het Arbobeleid. De OR had al instemmingsrecht op het Arbobeleid, maar nu krijgt de OR ook instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie. In de voor de OR ontwikkelde flyer “De Preventiemedewerker: een belangrijke schakel in het arbobeleid” wordt inzicht gegeven in het belang van de preventiemedewerker en de samenwerking, inclusief praktische tips over de invulling hiervan. Download de gratis tips voor de OR.

Voor preventiemedewerkers

Uit gesprekken met preventiemedewerkers is regelmatig naar voren gekomen dat zij het lastig vinden om de samenwerking aan te gaan met de ondernemingsraad. TNO ontwikkelde voor inPreventie een uitbreiding van de bestaande samenwerkposter. Op de poster wordt inzichtelijk gemaakt waarom de OR een belangrijke partner is op het gebied van veilig en gezond werken, wat hun belangen zijn en hoe je daar als preventiemedewerker op kunt aansluiten. Concrete tips om samen te werken met de OR helpen de preventiemedewerker in 3 stappen om in gesprek te gaan en in gesprek te blijven. Dowload de gratis tips voor samenwerking met de OR of de gratis samenwerkposter.

Bron: TNO