Welke werknemers zijn vrijgesteld van nachtdiensten?

Werknemers die gezondheidsklachten krijgen van nachtdiensten en zwangere vrouwen zijn niet verplicht om 's nachts te werken.

De werkgever moet werknemers in de gelegenheid te stellen periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan. Zo’n onderzoek is erop gericht de risico’s van arbeid voor de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Als uit dat onderzoek blijkt dat de werknemer gezondheidsklachten krijgt als gevolg van die nachtdiensten, dan is de werkgever verplicht hem werk op andere tijdstippen aan te bieden.

Ook zwangere vrouwen zijn niet verplicht in nachtdiensten te werken. In beide gevallen geldt de plicht tot het aanbieden van ander werk alleen als alternatief werk mogelijk is.