Wanneer mag het maximaal aantal nachtdiensten worden verhoogd?

Standaard geldt dat een werknemer per 16 weken maximaal 36 nachtdiensten mag draaien die na 02.00 uur eindigen. Bij collectieve regelingen kan hiervan worden afgeweken tot maximaal 140 nachtdiensten die eindigen na 02.00 uur per 52 weken of tot maximaal 38 uren nachtdienst tussen 00.00 uur en 06.00 uur per 2 weken.

Bepaalde werknemers mogen vaker in de nacht werken, zoals de ‘warme’ bakker, de werknemer in de (nachtelijke) horeca en degene die al vóór 1 januari 1996 nachtarbeid verrichtte. Zij mogen 5 maal per week een nachtdienst verrichten.