Meer griep- en luchtwegklachten bij nachtwerkers in ziekenhuis

Ziekenhuismedewerkers die regelmatig nachtdiensten draaien hebben 20 procent meer kans op griep- en luchtwegklachten dan personeel dat alleen dagdiensten draait. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM onder bijna 600 medewerkers van zes Nederlandse ziekenhuizen. Een artikel over dit onderzoek is recent verschenen in het American Journal of Epidemiology.

Ruim 500 ziekenhuismedewerkers die regelmatig nachtdiensten draaien en bijna honderd dagwerkers deden mee aan het onderzoek. Iedereen werd gevraagd om via een speciaal ontwikkelde smartphone app een half jaar lang tijdens het griepseizoen dagelijks bij te houden of ze griep- of luchtwegklachten hadden. De klachten werden vervolgens in episodes afgemeten. Eén episode bestaat uit minimaal één dag lang twee of meer verschillende griepachtige of luchtwegklachten of twee dagen lang minimaal één van die klachten. Wat bleek? De nachtwerkers maakten tijdens het winterseizoen gemiddeld 3 tot 4 episodes van griep- en luchtwegklachten door, tegenover 2 tot 3 bij medewerkers die alleen overdag werken.

Daarnaast bleek dat nachtwerkers ook meer episodes met ernstige klachten rapporteerden dan dagwerkers, wat duidt op een hogere gevoeligheid voor luchtweginfecties. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de nachtwerkers zelf, maar vormt ook een risico op besmetting van de patiënten. Vervolgonderzoek moet inzicht geven in mogelijke verband tussen nachtwerk en infectiegevoeligheid. Het onderzoek is onderdeel van een groter RIVM project naar nachtwerk en gezondheid, waarin ook aandacht is voor mechanismen die mogelijk nachtwerk met gezondheid verbinden, zoals voeding, slaap en lichaamsbeweging. Aan dit onderzoek werkten ook Amsterdam UMC en UMC Utrecht mee.

Meer informatie over nachtdienst op het Arboportaal

Nachtdiensten zijn extra belastend voor werknemers. Daarom gelden voor nachtwerk strengere aanvullende regels over de arbeidsduur, rusttijden en het aantal diensten. Bekijk het onderwerp Nachtdienst voor meer informatie over de wet- en regelgeving, risico's en maatregelen voor een gezond en veilige nacht.

Bron: RIVM