Aantal nachtwerkers neemt toe – gezondheidsrisico’s niet te onderschatten

Nederland trekt steeds meer nachtwerk aan. Er is sprake van een nachtdienst als er meer dan 1 uur gewerkt wordt tussen 00.00 uur en 6.00 uur. De vraag naar het aantal nachtwerkers neemt toe, bijvoorbeeld doordat mensen meer online winkelen. Er moeten pakketjes verwerkt worden en dat gebeurd vaak ’s nachts. 'Vandaag besteld, morgen in huis' eist zijn tol. De Vereniging van Bedrijfsartsen ziet hierin een urgent probleem en gaat aan de slag met een richtlijn voor werken in de nacht.

Ook de Gezondheidsraad raadt nachtwerk af. Dat concludeert de raad in een rapport waarin onderzoeken naar nachtwerk met elkaar worden vergeleken. 's Nachts werken verhoogt het risico op diabetes, hart- en vaatziekten en slaapproblemen. Bovendien heeft het consequenties voor het sociale leven. Nachtwerken gaat in tegen de biologische klok: het geeft problemen voor de concentratie en alertheid. Vooral het vermogen om te beoordelen of je nog bij de les bent, neemt af. Het ritme van het gehele gezin kan erdoor ontregeld raken.

Een richtlijn voor werken in de nacht moet ervoor zorgen dat het aantal nachtwerkers niet verder zal toenemen.

Bron: NOS

Animatie: Nachtdienst

Nachtdiensten zijn soms onvermijdelijk, maar kunnen op de lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid.
Daarom beschermt de Arbeidstijdenwet de gezondheid van werknemers.
De werkgever en werknemers kunnen zelf ook stappen zetten om gezondheidsrisico’s te beperken.
Zo kan de werkgever een goed rooster opstellen door vooraf te overleggen met deskundigen, de ondernemingsraad en werknemers.
Dit geeft de werkgever handvatten om te zorgen voor bijvoorbeeld voldoende personeel en rustmomenten.
Dankzij overlegmomenten kan hij ook rekening houden met de persoonlijke behoeften van werknemers.
Zo spelen in sommige gevallen de leeftijd of gezinssituatie een rol.
Voor werknemers is het belangrijk te realiseren dat nachtwerk al thuis begint.
Hierover kunnen zij afspraken maken met de mensen om hen heen.
Rusttijd voor én na de nachtdienst inplannen, helpt het lichaam de verstoring van de interne klok op te vangen.
Ook tijdens de dienst is het belangrijk voldoende te rusten, bijvoorbeeld door een korte slaappauze.
Daarnaast is het belangrijk gezond te blijven leven.
Dit helpt het lichaam de impact van een nachtdienst op te vangen.
Met deze, en vele andere stappen kunnen werkgevers en werknemers de gezondheidsrisico’s van nachtwerk minimaliseren.
Ga voor meer tips naar de website van het arboportaal.