Nieuwe animatie adviseert over veilig en gezond werken in nachtdienst

Werken in de nacht kan voor veel werknemers belastender zijn dan werken overdag, aangezien het natuurlijke bioritme wordt verstoord. Vandaag, op de internationale Dag van de Slaap, lanceert het Arboportaal een nieuwe animatie over veilig en gezond werken in de nacht.

De Gezondheidsraad heeft in oktober 2017, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), een onderzoek uitgevoerd naar de gezondheidsrisico’s van nachtwerk. Uit dit rapport kwam naar voren dat het werken in nachtdiensten gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, zeker op de lange termijn.

Zo verhoogt werken in de nacht de kans op diabetes mellitus (type 2) en hart- en vaatziekten. Maar naast deze twee langetermijneffecten - waarvan het precieze mechanisme nog nader onderzocht moet worden -  zijn er andere negatieve gezondheidseffecten, zoals slaperigheid, stress of concentratiestoornissen. Deze effecten kunnen worden opgelost, mits deze tijdig worden onderkend en de werkgever en werknemer maatregelen nemen. Want het zijn met name deze risico’s die sterk verminderd kunnen worden door een goede voorbereiding van de nachtdienst, genoeg rust en een gezonde levensstijl.

Het Arboportaal vertelt hierover in deze nieuwe animatie. De video kan worden gedownload voor eigen gebruik of gedeeld via bijvoorbeeld social media.

Animatie: Nachtdienst

Nachtdiensten zijn soms onvermijdelijk, maar kunnen op de lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid.
Daarom beschermt de Arbeidstijdenwet de gezondheid van werknemers.
De werkgever en werknemers kunnen zelf ook stappen zetten om gezondheidsrisico’s te beperken.
Zo kan de werkgever een goed rooster opstellen door vooraf te overleggen met deskundigen, de ondernemingsraad en werknemers.
Dit geeft de werkgever handvatten om te zorgen voor bijvoorbeeld voldoende personeel en rustmomenten.
Dankzij overlegmomenten kan hij ook rekening houden met de persoonlijke behoeften van werknemers.
Zo spelen in sommige gevallen de leeftijd of gezinssituatie een rol.
Voor werknemers is het belangrijk te realiseren dat nachtwerk al thuis begint.
Hierover kunnen zij afspraken maken met de mensen om hen heen.
Rusttijd voor én na de nachtdienst inplannen, helpt het lichaam de verstoring van de interne klok op te vangen.
Ook tijdens de dienst is het belangrijk voldoende te rusten, bijvoorbeeld door een korte slaappauze.
Daarnaast is het belangrijk gezond te blijven leven.
Dit helpt het lichaam de impact van een nachtdienst op te vangen.
Met deze, en vele andere stappen kunnen werkgevers en werknemers de gezondheidsrisico’s van nachtwerk minimaliseren.
Ga voor meer tips naar de website van het arboportaal.