Vorstverlet in de bouw

De bouw heeft bedrijfseigen regels opgesteld voor het werken onder koude omstandigheden. Deze regels zijn terug te vinden in de cao voor Bouwnijverheid.

De belangrijkste punten hieruit zijn:

  • Bij een gevoelstemperatuur lager dan -6˚C mogen werknemers die onder die CAO werken het werk neerleggen. Let op: Het gaat om gevoelstemperatuur, het hoeft dus niet echt hard te vriezen.
  • Als bij een tweede meting om 10.30 uur de gevoelstemperatuur nog steeds onder de -6˚C ligt, mag de werknemer naar huis. Tenzij de werkgever hem passend vervangend werk aanbiedt. Let op: De meting van het KNMI-station dat het dichtst bij het postcodegebied van de werkplek ligt, is maatgevend.
  • Ook als de werkplek door sneeuw of ijzel onbegaanbaar is of als er geen beschermende kleding beschikbaar is, mag de werknemer het werk weigeren.
  • Bij dergelijk (vorst)verlet wordt het loon van de werknemer gewoon doorbetaald door de werkgever.

Ook in andere cao’s zijn afspraken opgenomen over werken in de kou. Kijk voor meer informatie op de website van FNV Bondgenoten.

Persoonlijke situatie: bespreek het met uw arbodienst of een arbodeskundige

Heeft u vragen over uw specifieke situatie, dan bespreekt u dit het beste met een arbodeskundige of uw arbodienst. Zij zijn op de hoogte van de geldende wetgeving.

Voor algemene informatie over wet- en regelgeving kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl