Kan ik anoniem een klacht indienen bij de Inspectie SZW?

De Inspectie SZW onderzoekt geen anonieme meldingen en tips van niet direct belanghebbenden, behalve als het gaat om een gevaarlijke situatie op het werk, betaling onder het wettelijk minimumloon of tewerkstelling door illegalen.

Bij een onderzoek maakt de Inspectie SZW nooit aan de werkgever bekend dat er een klacht is ingediend.

Niet anoniem melden, wel anoniem blijven

Soms is het niet mogelijk om een onderzoek uit te voeren zonder dat de werkgever het vermoeden krijgt dat er een klacht is ingediend. De Inspectie SZW laat dit dan aan u weten. Samen kunt u dan bepalen wat de beste manier en het beste tijdstip is om uw klacht te behandelen. Dit kan ook betekenen dat u besluit om uw klacht niet verder te laten onderzoeken en dat uw klacht alleen wordt geregistreerd.

Oplossing voor anonimiteit

Het is ook mogelijk dat de Inspectie SZW niet voor uw anonimiteit kan instaan. U krijgt dan schriftelijk bericht. Er kan na overleg met u worden besloten om het onderzoek pas na enige tijd, of op een bepaald tijdstip uit te voeren. Bijvoorbeeld als hierdoor de kans vermindert dat de werkgever argwaan tegen u krijgt, of als bepaalde werkzaamheden alleen op een bepaald tijdstip worden uitgevoerd.

Uitzondering bij dreigend gevaar

Als er sprake lijkt te zijn van een ernstige overtreding of onmiddellijk dreigend gevaar, wordt het onderzoek wel meteen uitgevoerd.