Maatregelen en sancties Inspectie SZW

Als de Inspectie SZW een overtreding vaststelt dan zal zij maatregelen treffen om deze tegen te gaan, eventueel gecombineerd met een sanctie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding heeft de Inspectie SZW daarvoor de volgende instrumenten tot haar beschikking:

  • mondelinge afspraak
  • waarschuwing of eis
  • (waarschuwing) preventieve stillegging
  • werk stilleggen
  • boete
  • proces-verbaal
  • dwangmaatregelen

Lees meer over de verschillende maatregelen en sancties op de website van Inspectie SZW.