Handen zijn bij sommige gereedschappen, omstandigheden en/of stoffen waarmee wordt gewerkt extra kwetsbaar. De juiste veiligheidshandschoenen helpen bij de noodzakelijke handbescherming.

Handbescherming

Het is belangrijk om afhankelijk van de aanwezige gevaren de juiste handschoenen te kiezen. Een goede Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is daarom van belang.

Bij de keuze van handschoenen is het ook belangrijk om erop te letten dat alleen al het gebruik van handschoenen klachten kan veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld komen door beperkte ventilatie in de handschoen, waardoor de huid niet kan ademen. Maar ook kunnen stoffen in het materiaal van de handschoenen voor klachten zorgen. Denk daarbij aan latex, maïsmeel, nitrosaminen en weekmakers. Specialistisch advies voor de aanschaf en het gebruik van veiligheidshandschoenen kan noodzakelijk zijn.

Soorten veiligheidshandschoenen

 • handschoenen voor algemeen gebruik;
 • snijbestendige handschoenen;
 • handschoenen ter bescherming tegen chemische stoffen;
 • handschoenen ter bescherming tegen kou;
 • handschoenen ter bescherming tegen hitte;
 • handschoenen ter bescherming tegen elektriciteit;
 • handschoenen ter bescherming tegen vibratie.

Categoriën 

Veiligheidshandschoenen zijn op basis van de ernst van het gevaar waartegen de handschoenen moeten beschermen in te delen in drie categorieën:

 • categorie 1: bescherming tegen minimaal risico;
 • categorie 2: bescherming tegen middelzwaar risico, bijvoorbeeld bij snijbestendige risico's; en
 • categorie 3: bescherming tegen onomkeerbare of dodelijke risico's. Hiertoe behoren de meeste chemisch bestendige handschoenen en bijvoorbeeld de handschoenen die beschermen tegen grote hitte en tegen elektriciteit.

Eisen veiligheidshandschoenen  

Veiligheidshandschoenen moeten minimaal aan de volgende punten voldoen:

 • Ze moeten doeltreffende bescherming bieden tegen datgene waarvoor ze bedoeld zijn. Bij verschillende risico's gelden verschillende eisen.
 • Ze moeten ergonomisch verantwoord zijn. Dit betekent onder meer dat voor de verschillende medewerkers in het bedrijf verschillende maten handschoenen nodig kunnen zijn.
 • Ze moeten voorzien zijn van een CE-markering.
 • Ze moeten voorzien zijn van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.

Bescherming tegen mechanische risico's

Bij het werken met scherpe objecten, materialen en/of gereedschap kan bescherming van handen en soms ook polsen en onderarmen essentieel zijn. Denk daarbij aan het werken met bijvoorbeeld glas, scherp staal en slagersmessen. Afhankelijk van de situatie zijn handschoenen van snijvaste vezels als Kevlar, Dyneema en Twaron (handelsnamen) noodzakelijk. Ook zijn er maliënkolderhandschoenen, gemaakt van roestvrijstalen vlechtwerk en prikbestendige handschoenen, opgebouwd uit stalen plaatjes.

Bescherming tegen chemische risico's

Er zijn geen handschoenen die tegen alle soorten chemicaliën bescherming bieden. Het meest geschikte handschoenmateriaal moet worden gekozen op basis van het type chemische stof. Handschoenen kunnen onder meer gemaakt zijn van latex, nitrylrubber, neopreen, viton, butylrubber en polyvinylacetaat. Al deze typen hebben hun eigen doorlaatbaarheidseigenschappen.

Essentiële aandachtspunten zijn onder andere de permeatietijd, penetratietijd, vingergevoeligheid en pasvorm. Afhankelijk van het materiaal en de chemische stof vindt de permeatie (binnendringing) soms al na enkele seconden plaats. De keuze van de juiste chemische bestendige handschoen is soms lastig en dient altijd maatwerk te zijn.