Naar een gedeelde visie

Een cultuur van gezond en veilig werken helpt om het aantal arbeidsongevallen terug te dringen.

Cultuur heeft betrekking op de gedeelde normen, waarden en gedrag die bepalen hoe medewerkers van een organisatie omgaan met elkaar, hun werk en de buitenwereld. Gedragingen zijn een zichtbare uiting van cultuur. Een cultuur van gezond en veilig werken is onderdeel van de overkoepelende organisatiecultuur. Het is daarom belangrijk om te kijken hoe de organisatiecultuur bevorderd kan worden, zodat binnen organisaties gezond en veilig gewerkt kan worden.

De eerste stap is het voeren van de dialoog over wat er wordt verstaan onder cultuur. Hierbij kan het  ontwikkelde pamflet ‘werken aan een cultuur van gezond en veilig werken’ helpen. Dit pamflet biedt een aanknopingspunt om het gesprek te starten binnen de eigen organisatie en daarbuiten. Ook geeft het inzicht in knoppen waaraan gedraaid kan worden om een cultuur van gezond en veilig werken actief te stimuleren.