Een cultuur van gezond en veilig werken

Een veilige en gezonde werkomgeving is helaas nog niet overal de realiteit. Uit ongevalonderzoek blijkt dat onveilig gedrag vaak een rol speelt bij een ongeluk. Om veiliger én gezonder te kunnen werken, is naast het opvolgen van regels en procedures (compliance) ook een actieve houding ten opzichte van veilig gedrag (participatie) essentieel om gezond en veilig werken structureel te borgen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie en de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie zijn in 2017 het project 'gezond- en veiligheidscultuur' gestart. In dit project is geïdentificeerd wat werkgevers, werknemers, Inspectie en Beleid kunnen doen om een cultuur van gezond en veilig werken te bevorderen.

Eén van de uitkomsten is een pamflet met een gedeelde visie over een cultuur van gezond en veilig werken. Ook is er een toolbox ontwikkeld met instrumenten die organisaties kunnen inzetten om te werken aan een cultuur van gezond en veilig werken. De inzichten vanuit het project zijn gebundeld in deze infographic: