Webinar: veilig samenwerken in de keten

Veilig samenwerken in de keten is een van de meest actuele onderwerpen in de veiligheidswereld. Iedereen vindt het belangrijk om veilig aan het werk te zijn en aan het einde van de dag weer gezond naar huis te gaan.

Maar is dit wel zo vanzelfsprekend? Hoe deelt u verantwoordelijkheid als u met meerdere partijen samen aan het werk bent? In de praktijk blijkt het vaak lastig om hier duidelijke afspraken over te maken, zeker als het gaat om afspraken die de gehele keten aangaan, bijvoorbeeld bij complexe materie als het werken met gevaarlijke stoffen.

Om hierbij te ondersteunen heeft Veiligheid Voorop recentelijk een ‘handreiking heldere afspraken’ ontwikkeld die een goede veiligheidscultuur helpt bevorderen bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. De handreiking is een instrument dat helpt om het gesprek tussen ketenpartners op gang te brengen en biedt ook zeker inspiratie voor andere branches om tot heldere afspraken in de keten te komen.

Tijdens het webinar hoort u hoe de handreiking tot stand is gekomen en hoe deze zijn uitwerking krijgt in de praktijk.

De volgende drie sprekers vertellen hier meer over:

  • Corine Baarends, projectleider programma Veiligheid Voorop.
  • Gert- Jan Crucq, programmamanager Veilig Werken met aannemers bij VOPAK.
  • Rick Gooshouwer, manager HSE Quality bij ENGIE

Bekijk het webinar terug op YouTube.