Webinar: pesten op de werkvloer

Wist u dat pesten regelmatig voorkomt, en een ziekmakend effect heeft? Dat maar liefst 6,6% van de werknemers te maken heeft gehad met dit fenomeen? Dat dit bij 1 op de 3 personen tot burn-out klachten heeft geleid?

Tijdens dit webinar krijgt u inzicht in de aard, omvang, oorzaken en gevolgen van pesten. Daarnaast krijgt u handvatten aangereikt, waarmee de OR en de preventiemedewerker binnen uw organisatie direct aan de slag kunnen gaan.

Sprekers

  • Seth van den Bossche, TNO.
  • Alie Kuiper, Bezemer Kuiper & Schubad.

Hoe kunnen branches en bedrijven dit inzetten?

Leer hoe OR en preventiemedewerkers binnen uw branche een rol kunnen spelen bij de aanpak van pesten op de werkvloer. Motiveer en inspireer bedrijven met kennis van dit webinar om in actie te komen tegen pestgedrag.

Dit webinar helpt u om pestgedrag binnen uw bedrijf te herkennen. U krijgt ook praktische handvatten aangereikt om pestgedrag terug te dringen. Het inspireert om anderen, zoals de OR of preventiemedewerker, binnen uw bedrijf te activeren om tot actie over te gaan en pesten op de werkvloer terug te dringen.

Kijk het webinar terug op YouTube.