Onderzoek: van Compliance naar Participatie

In dit onderzoek uit 2013 werd onderzocht welke factoren van invloed zijn op (on)veilig gedrag in organisaties en welke interventies op basis hiervan kunnen worden ontwikkeld om veilig gedrag te stimuleren. Zo is onderzocht hoe gedragsverandering op het gebied van arbeidsveiligheid teweeg kan worden gebracht door zelfregulatie binnen bedrijven te faciliteren.