Er zal binnenkort nieuwe informatie te vinden zijn over gehoorbescherming. Er wordt momenteel gewerkt aan de actualisatie van deze informatie.

Gehoorbescherming

Persoonlijke situatie: bespreek het met uw arbodienst of arbodeskundige

Heeft u vragen over uw situatie, dan bespreekt u dit met een arbodeskundige of uw arbodienst. Zij zijn op de hoogte van de geldende wetgeving. Voor informatie over wet- en regelgeving kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl.

Zie ook