Flexibel werken (het nieuwe werken) wordt in steeds meer organisaties toegepast. De mate waarin flexibel werken mogelijk is, is per organisatie anders. Werkgevers en werknemers maken daar samen afspraken over.

Brochures

Werknemers die flexibel werken bepalen ondermeer zelf wanneer en waar ze werken. Natuurlijk wel binnen de vastgestelde grenzen van werkgever en wetgever. De werkgever is nog steeds verantwoordelijk voor hulpmiddelen. Het Nieuwe Werken heeft een aantal belangrijke voordelen:

  • mensen kunnen arbeid en zorg voor anderen beter combineren;
  • vermindert files en opstoppingen van het Openbaar vervoer;
  • bevordert arbeidsparticipatie en duurzame inzet van mensen;
  • draagt bij aan de economische ontwikkeling van Nederland.

De Arbowet en de Arbeidstijdenwet, geven nauwelijks problemen bij de invoering van flexibel werken. Een aantal kleine aanpassingen van het Arbobesluit die Het Nieuwe Werken juridisch makkelijker maken, is per 1 juli 2012 van kracht.

Ontwikkeling flexibel werken

Een wezenlijk gevolg van het flexibele werken is dat de werkgever minder toezicht heeft op hoe en waar de medewerkers van de onderneming werken. Voor werkgevers wordt het belangrijker om werknemers vooraf te informeren over gevaarlijke en ongezonde situaties.

De verplichting van de werknemer om op de arbeidsplaats te zorgen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokken personen, wordt belangrijker (Artikel 11 van de Arbowet). Het is mogelijk dat bij de verdere ontwikkeling van het flexibele werken steeds meer nadruk komt te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer.

Handreiking Het Nieuwe Werken

Er is een handreiking gemaakt om werkgevers te begeleiden als zij flexibel willen gaan werken. Hierin wordt aandacht besteed aan zaken als:

  • de zorg voor goede arbeidsomstandigheden;
  • mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de medewerkers;
  • de thuiswerkplek;
  • het vormgeven van de zorgplicht in het kader van felxibel werken.

Deze handreiking is online beschikbaar.