NEN publiceert ergonomische eisen kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19

Sinds het begin van de coronacrisis half maart werken veel mensen thuis. Om mensen gezond en veilig terug te laten keren op kantoor moeten de werkplekken anders worden ingericht. Om deze reden heeft NEN een NEN-spec met ergonomische eisen voor de inrichting en oppervlakte van kantoorwerkplekken in het kader van de maatregelen omtrent COVID-19 gepubliceerd. Het document is nu beschikbaar om te downloaden. 

Nieuwsbericht NEN-spec

Werkgevers en kantoorbeheerders hebben behoefte aan duidelijke aanbevelingen en afspraken, waarbij rekening wordt gehouden met de 1.5 meter afstand norm. De NEN-spec richt zich op de specifieke situaties van kantoorwerkplekken. Het document is opgesteld door een taskforce bestaande uit experts, marktpartijen en meerdere NEN-normcommissies.

De inhoud van deze NEN-spec

Het reduceren van de besmettingskans door COVID-19 is het uitgangspunt van deze NEN-spec, zowel direct door contact tussen mensen onderling als indirect door de omgeving. Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

•    Arbeidsomstandigheden en RI&E;
•    Vloeroppervlakte algemeen;
•    Toegang en doorgang in een kantoorvertrek;
•    Aanbevelingen met betrekking tot gedragsregels.
•    Bewegingsruimte;
•    Scheidingswanden;
•    Vluchtroutes en nooddeuren;
•    Fysische factoren;
•    Voorbeeldberekeningen;
•    Bijzondere ruimtes;

Wat is een NEN-spec?

NEN is een onafhankelijke partij en faciliteert de totstandkoming van breed gedragen afspraken en brengt marktpartijen en experts samen om die afspraken vast te leggen. Voor kantoorwerkplekken en –meubilair beheert NEN al normen waarbij inhoudelijke experts betrokken zijn. Een NEN-spec is een nieuwe vorm van vastgelegde afspraken. Het heeft geen verplichtend karakter en is maximaal zes maanden geldig. De NEN-spec zal worden geactualiseerd als er nieuwe inzichten of ontwikkelingen tot stand komen.

Deze NEN-spec kan, na het aanmaken van een account, kosteloos worden gedownload in NEN Connect. Het nieuwsbericht met meer informatie vind je op de website van NEN.