Wanneer zijn elektromagnetische velden gevaarlijk?

Elektromagnetische velden kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers. De mate waarin en de manier waarop is afhankelijk van de frequentie en de veldsterkte.

Als de velden sterk genoeg zijn, ontstaan elektrische stroompjes die tintelingen of pijn kunnen veroorzaken, of worden deze velden geabsorbeerd waardoor het lichaam opwarmt. Een te sterke stijging van de lichaamstemperatuur kan leiden tot schadelijke gezondheidseffecten.

Elektromagnetische velden die zwakker zijn dan de blootstellingslimieten in de richtlijn hebben deze effecten niet en er is ook geen bewijs dat deze lage veldsterkte op lange termijn tot gezondheidsschade leidt. Zodra de blootstelling ophoudt, houden de effecten ook op.

Meer informatie: elektromagnetische velden